INFUSSE HUB Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Dystrybucja zasobów edukacyjnych “PR4 INFUSSE Open Educational Resources HUB” jest kluczowym aspektem jego sukcesu, zapewniając skuteczne dotarcie do zamierzonej grupy odbiorców oraz zapewnienie, że cele i wyniki projektu zostaną skutecznie przekazane.

Aby uzyskać dostęp do naszych kursów, proszę odwiedzić naszą platformę na stronie https://infusse.thinkific.com

PR4 INFUSSE Open Educational Resources HUB stanowił ważny wynik projektu, podsumowując wysiłki w ramach PR1, PR2 i PR3 w celu przekształcenia wyników tam wypracowanych w przyjazne dla użytkownika, zdolne do działania i gotowe do użycia rozwiązanie, które miało być wdrożone w ramach PR6, 7 i 8.

Działania rozpoczęły się od oceny możliwych rozwiązań, przeszły do praktycznego testowania dwóch z nich i dostarczyły obiecujący serwis OER (Otwarte Zasoby Edukacyjne) do wdrożenia wyników. Partnerstwo skorzystało z okazji, by mieć przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do poprawy treści PR2 i PR3, dostosowując je do oczekiwań przyszłych uczestników.

Testowanie platformy było bardziej niż obiecujące. Osiągnięcie średniej oceny powyżej 4 na 5 (4,08 – Bardzo Dobre+) było bardzo obiecujące i budowało zaufanie w partnerstwie.

Platforma została przetestowana przez łącznie 132 testerów, co przekroczyło oczekiwaną liczbę 120. Wersje językowe platformy (grecka, rumuńska i polska) zostały również uruchomione i sprawdzone. Na koniec PR, partnerstwo INFUSSE dostarczyło w pełni działającą platformę gotową do wdrożenia w PR6, 7 i 8, dostępną zarówno w języku angielskim, jak i w trzech językach lokalnych.

PR4/A3 Lokalne Webinaria Dystrybucyjne przeprowadzone przez wszystkie uczelnie partnerskie były istotną aktywnością dystrybucyjną, mającą na celu podniesienie świadomości studentów na temat projektu i możliwości, jakie przynosi on w zakresie rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych.

Webinaria cieszyły się dużym zainteresowaniem na uczelniach, umożliwiając bezpośrednią komunikację z uczestnikami projektu INFUSSE i prezentując im korzyści, jakie niesie on dla rozwoju ich umiejętności przedsiębiorczych. Ponadto pozwoliły studentom bliżej poznać menedżerów kursu i zadawać im pytania.

Webinaria osiągnęły oczekiwane wskaźniki wydajności (KPIs), z każdym krajem osiągającym łącznie 70 uczestników, co stworzyło solidną podstawę dla udziału w PR7 i PR7 oraz podniosło świadomość na uczelni, pozwalając na promowanie projektu nie tylko bezpośrednio wśród przyszłych uczestników projektu, ale także wśród ogólnego ekosystemu uczelnianego. Więcej informacji na temat tej aktywności dystrybucyjnej można znaleźć tutaj.

Skip to content