Pedagogiczne scenariusze Infusse

Projekt “dIgital eNtrepreneurial skills For UniverSity Education” (INFUSSE) rozpoczął pracę nad opracowaniem 100% programu nauczania wirtualnego na temat “Przedsiębiorczości cyfrowej” dla studentów i absolwentów, mającego na celu stymulowanie innowacyjnych praktyk naukowych i dydaktycznych oraz wsparcie zdolności cyfrowych instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs).

Partnerstwo, składające się z 6 organizacji, prywatnych i publicznych, należących do 3 krajów UE: Grecji, Rumunii i Polski (3 HEIs i 3 partnerów wsparcia innowacji), zbadało cechy programów inkubacyjnych/akceleracyjnych i inicjatyw, zidentyfikowało kluczowych interesariuszy INFUSSE oraz ich potrzeby, aby stworzyć wspólne zrozumienie dla rozwoju podejścia inkubatorowego INFUSSE.

Rozpoczynając od zbadania bieżącego stanu krajobrazu innowacji i przedsiębiorczości cyfrowej w Grecji, Rumunii i Polsce, partnerzy INFUSSE zauważyli, że poziom integracji technologii cyfrowych i umiejętności cyfrowych jest niski w tych krajach w porównaniu do innych krajów UE. Pomimo tego, że cyfryzacja i technologie cyfrowe są ważne dla rozwoju kluczowych sektorów wspierających trzy gospodarki, kraje te podjęły działania w celu ich rozwoju. Wśród tych działań zwraca uwagę przedsiębiorczość cyfrowa poprzez edukację, jako sposób na przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do nowej ery cyfrowej. Dlatego wiele instytucji szkolnictwa wyższego uruchomiło inicjatywy inkubacyjne/akceleracyjne, aby wprowadzić ducha przedsiębiorczości i przydatne umiejętności wśród studentów i absolwentów. Główne wyniki dla trzech krajów przedstawione są w poniższej tabeli:

Aby osiągnąć te cele, zdefiniowany został program pracy, dzieląc wszystkie zadania do wykonania na 4 pakiety pracy, aby osiągnąć wyniki projektu. INFUSSE wypracuje 9 wyników projektu (PR), w których wezmą udział wszyscy partnerzy.

 

 

Greece

Romania

Poland

Population

10.72 million people

19.11 million people

38,09 million people

Area

131.960 km2

230,080 km2

312,696 km2

GDP per capita

17.622 EUR

11,430  EUR

13,934 EUR

Unemployment rate

16.3 %

4.8%

2,9%

Global Competitiveness Index

87 out of 137

68 out of 137

39 out of 137

Type of Innovator

Moderate Innovator

Emerging Innovator

Emerging Innovator

Digital Economy and Society Index

25th out of 27 EU Member States

27th out of 27 EU Member States

24th out of 27 EU Member States

Total early-stage Entrepreneurial Activity[1]

43 out of 47

28 out of 47

47 out of 47

National Entrepreneurship Context Index

4.4

4.0

4.2

Przywództwo w zadaniach i przydzielone odpowiedzialności oparte były na kompetencjach i doświadczeniach partnerów.

Partnerstwo skupiło również swoje wysiłki na interesariuszach ekosystemu przedsiębiorczości trzech krajów, który obejmuje wielu aktorów 4-żyłkowych, takich jak uniwersytety, start-upy, parki naukowe i transfer technologii, klastry innowacyjne, inwestorzy venture capital, inkubatory, akceleratory, przestrzenie do współpracy oraz federacje. Rumuńskie start-upy stanowią 99,7% udziału w całkowitej liczbie przedsiębiorstw. W Grecji działa ponad 70 aktywnych inkubatorów, akceleratorów i ośrodków technologicznych, a zarejestrowanych jest ponad 1 500 start-upów, a w Polsce akademickie inkubatory biznesu stanowią największą sieć inkubatorów w Polsce, z ponad 50 inkubatorami w 24 miastach. Partnerstwo INFUSSE zidentyfikowało 95 istotnych interesariuszy należących do następujących kategorii: Akcelerator/Inkubator, Business Angel, Inwestorzy, EIT Innovation Hub, Park Technologiczny, Centrum Innowacji, Klaster/Sieć/Izba, Instytucje szkolnictwa wyższego, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Organizacje pozarządowe, które będą wspierać i wykorzystywać podejście INFUSSE, które wspiera rozwój ekosystemu przedsiębiorczości, oferując usługi i inne udogodnienia.

Łącznie zidentyfikowano i przeanalizowano 60 inicjatyw i programów inkubacji/akceleracji oferowanych przez zidentyfikowanych interesariuszy lub inne organizacje w Grecji, Rumunii i Polsce (po 20 na kraj). Programy te charakteryzują się różnymi poziomami gotowości cyfrowej oraz różnymi środowiskami nauki (instytucje szkolnictwa wyższego, placówki kształcenia zawodowego, publiczne i prywatne inkubatory, sieci itp.), zostały one zidentyfikowane i przeanalizowane przez partnerów. Spośród tych 60 przypadków, partnerstwo oceniło 20 najbardziej odpowiednich dla rozwoju podejścia INFUSSE.

Połowa z tych programów działa w formacie hybrydowym, trwa ponad 4 miesiące i ma poziomy sektorowe. Oferują one szereg usług, takich jak usługi szkoleniowe i warsztatowe, doradztwo, tworzenie sieci kontaktów, możliwości finansowania, przestrzeń do pracy, wizyty na miejscu itp., a materiały edukacyjne skupiają się głównie na całym procesie rozwoju biznesu, począwszy od pomysłu, aż do faktycznej komercjalizacji i rozwoju. Oto 20 najlepszych organizacji inkubacyjnych/akceleracyjnych: StepFwd (RO), Warsaw University of Technology (PL), Start-up Spark (by Łodz Economic Zone) (PL), Mindspace University (GR), egg (GR), i4G (GR), Space3ac (PL), National
Bank of Greece
(GR), CISCO (GR), Invent ICT (GR), Techcelerator (RO), OK!Thess (GR), Google Polska (PL), CAPSULE T (GR), Spherik Accelerator (RO), SWPS University (PL), FOUND.ATION (GR), ALBA Hub for Entrepreneurship and Odyssea (GR), CUPA  (RO), Leon Kozminski Academy (PL)

Przechodząc do najważniejszej działalności w celu stworzenia inkubatora INFUSSE, zidentyfikowano wyzwania, potrzeby i oczekiwania w zakresie przedsiębiorczości cyfrowej oraz programów inkubacji dla trzech rodzajów interesariuszy poprzez wywiady z półstrukturalizowanymi rozmowami i kwestionariusze.

Skip to content