Partnerzy

Współpraca w ramach projektu INFUSSE obejmuje 6 organizacji z 3 krajów (Grecja, Rumunia i Polska); 3 instytucje szkolnictwa wyższego (poziom tercjalny) oraz 3 prywatne organizacje.

Wybór trzech instytucji szkolnictwa wyższego (UoM, UMFST, CUE) i trzech partnerów wsparcia innowacji związanych z innowacjami, rozwojem biznesu, transferem wiedzy, sieciami startupowymi, innowacjami i przedsiębiorczością (KiNNO, ICEBERG, CREATEHUB) opiera się na koncepcji wzajemnego uzupełniania się. Instytucje szkolnictwa wyższego jako podmioty posiadają szeroką sieć edukatorów, studentów, absolwentów i młodych przedsiębiorców, wiedzę na temat procesu nauczania oraz środki do przekazywania tej wiedzy. Trzech wybranych partnerów wsparcia innowacji ma doświadczenie w dziedzinie innowacji, rozwoju biznesu, procesu transferu technologii i zasad prowadzenia biznesu. Współpraca została wybrana w celu promowania pomysłów biznesowych w Grecji, Rumunii i Polsce. Dlatego wybrano odpowiednich partnerów, którzy mogą najlepiej współpracować.

Podmioty współpracujące

Projekt INFUSSE zapewnia zwiększone możliwości współpracy i kolaboracji między interesariuszami o różnych obszarach ekspertyzy, takimi jak stowarzyszenia małych i średnich przedsiębiorstw, klastry, sieci, organizacje wsparcia biznesu, inkubatory biznesu, inkubatory uniwersyteckie do rozwoju nowych pomysłów biznesowych, podmioty działające w systemie szkolnictwa wyższego, podmioty ICT i przedsiębiorczości. W tym kontekście partnerzy skontaktowali się z wieloma organizacjami, istotnymi dla utworzenia katalogu i schematu mentorskiego w ramach projektu. Poniższe organizacje o dużym potencjale wyraziły już zainteresowanie:

Skip to content