Projekt INFUSSE ma na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii poprzez połączenie dwóch istotnych filarów, które wzmocnią działalność przedsiębiorczą uczelni i wzmocnią rynek pracy dzięki przekwalifikowanym i wykwalifikowanym absolwentom.

Aby to osiągnąć, zdefiniowano program prac, dzieląc wszystkie zadania do wykonania na 4 pakiety robocze w celu osiągnięcia rezultatów projektu. INFUSSE wypracuje 9 rezultatów projektu (PR), w których uczestniczyć będą wszyscy partnerzy.

Kierowanie zadaniami i przydzielone obowiązki zostały oparte na kompetencjach i doświadczeniu partnerów.

Skip to content