Cele projektu INFUSSE obejmują następujące punkty:

  • stworzenie istotnych możliwości dla młodych ludzi do nawiązania kontaktów z rynkiem pracy i zwalczania bezrobocia.
  • pomoc młodym osobom, które chcą wkroczyć na ścieżkę biznesową bez specjalnych umiejętności cyfrowych.
  • zwiększenie kompetencji cyfrowych młodych ludzi w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości prowadzonej przez młodych ludzi oraz wspieranie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez działania przedsiębiorcze związane z Pomysłami i Okazjami, Zasobami oraz Działaniem (zgodnie z proponowanym przez ramę EntreComp), umożliwiając im tworzenie odpornych modeli biznesowych.
  • kształtowanie następnego pokolenia przedsiębiorców, oferując wiedzę na temat czynników ekonomicznych i społecznych, które prowadzą do udanych i zrównoważonych start-upów.
  • umożliwienie młodym przedsiębiorcom stania się bardziej społecznymi, dostrzegania okazji i wykorzystywania ich w celu osiągnięcia swoich celów.
  • umożliwienie młodym ludziom stawienia czoła wyzwaniom nowej ery i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do odegrania kluczowej roli w rozwoju sektora biznesowego. W ten sposób będą w stanie stać się siłą napędową innowacji cyfrowych, dostarczając zarówno pracownikom uniwersyteckim, jak i absolwentom umiejętności, które dadzą im przewagę konkurencyjną.
  • umożliwienie elastycznych i szybkich mechanizmów reakcji instytucji szkolnictwa wyższego na zarządzanie kryzysowe poprzez przedsiębiorcze myślenie i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych.

Target Groups

Infusse Target Groups
Skip to content