Οι στόχοι του INFUSSE περιλαμβάνουν τα εξής:


● δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους νέους να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και να αντιμετωπίσουν την ανεργία.
●  να βοηθήσει τους νέους που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στον επιχειρηματικό κόσμο χωρίς ιδιαίτερες ψηφιακές δεξιότητες.
●    αύξηση των ψηφιακών ικανοτήτων των νέων για την προώθηση της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ανάπτυξης προηγμένων ψηφιακών ικανοτήτων μέσω επιχειρηματικών δράσεων που σχετίζονται με τις ιδέες και τις ευκαιρίες, τους πόρους και τη δράση (όπως προτείνεται από το πλαίσιο EntreComp και τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα)
●  να διαμορφώσει την επόμενη γενιά επιχειρηματιών προσφέροντας γνώσεις σχετικά με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που οδηγούν σε επιτυχημένες και βιώσιμες νεοφυείς επιχειρήσεις
● να δώσει τη δυνατότητα στους νέους επιχειρηματίες να γίνουν πιο κοινωνικοί, να αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και να είναι σε θέση να τις εκμεταλλευτούν για να επιτύχουν τους στόχους τους.
● να δώσει τη δυνατότητα στους νέους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής και να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία για να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στον επιχειρηματικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν να γίνουν η κινητήρια δύναμη της ψηφιακής καινοτομίας, παρέχοντας τόσο στο προσωπικό των πανεπιστημίων όσο και στους αποφοίτους τις δεξιότητες που θα τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
● να ενεργοποιήσουν ευέλικτους, γρήγορους μηχανισμούς αντίδρασης των ΑΕΙ για τη διαχείριση κρίσεων μέσω της επιχειρηματικής σκέψης και της αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων.

Ομάδες-στόχοι Infusse ​

Infusse Target Groups
Μετάβαση στο περιεχόμενο