Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης του έργου INFUSSE. Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα επώασης INFUSSE για φοιτητές ή να παρακολουθήσετε το μάθημα Train-the-Trainer και να γίνετε ένας από τους εκπαιδευτές για το πρόγραμμα ψηφιακής επιχειρηματικότητας INFUSSE. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε τέσσερις γλώσσες

Παρακάτω παρατίθεται ο κατάλογος των διαθέσιμων μαθημάτων.

Incubation Program
 • Τεχνολογία MOOC
 • Δημιουργήστε τη δική σας Start- up
 • Ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Τεχνολογίες ΤΠΕ για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων
 • Ευέλικτες μεθοδολογίες
 • Ψηφιακές πλατφόρμες
 • Ανοικτή καινοτομία (ΑΚ)
Train the Trainer
 • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα
 • Αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας
 • ΤΠΕ & ψηφιακές δεξιότητες για εκπαιδευτές
 • Συντονισμός ομάδων και δυναμική
 • Βιωματική μάθηση
 • Ηγεσία
 • Δημιουργική σκέψη
 • Νοητική Χαρτογράφηση
 • Σχεδιαστική σκέψη
 • Ανοικτή καινοτομία Open innovation (OI)
 • Επιχειρηματική μοντελοποίηση
 • Διαχείριση Καινοτομίας
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
 • Καινοτόμα Οικοσυστήματα, Συνεργατικοί Σχηματισμοί (CLUSTERS) και δίκτυα
 • Βασικές αρχές Μεταφοράς τεχνολογίας
 • Βασικές αρχές πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Επιχειρηματική στρατηγική
 • Βασικές αρχές διεθνούς στρατηγικής
 • Δημιουργία επιχειρήσεων
 • Νοοτροπία Καινοτομίας
 • Start Up Επιχειρήσεις

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή τώρα εδώ!

Μετάβαση στο περιεχόμενο