Σχετικά με το Infusse

Το INFUSSE αποτελείται από 6 οργανισμούς από 3 χώρες (Ελλάδα, Ρουμανία και Πολωνία), 3 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 3 ιδιωτικούς οργανισμούς.

Στόχοι του Infusse

Πλατφόρμα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν από το έργο, δημιουργήθηκε μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο