Πρόγραμμα εικονικής επώασης INFUSSE "Εκτέλεση μιας ψηφιακής επιχειρηματικής λύσης κατά της πρόκλησης CoVid-19"

Η δομή της Εικονικής Θερμοκοιτίδας καθώς και το υλικό που προετοιμάστηκε για να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες και τις συστάσεις των ενδιαφερομένων εξετάστηκαν σε προηγούμενο στάδιο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίσαμε τις ανάγκες τους και ενσωματώσαμε τις συστάσεις τους κατά το σχεδιασμό της δομής του υλικού μας και του προγράμματος της Εικονικής Θερμοκοιτίδας.

Μία από τις κύριες προκλήσεις που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι το χρονοδιάγραμμα. Για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, πολλές από τις εργασίες του προγράμματος εικονικής επώασης θα είναι αυτορυθμιζόμενες. Μια άλλη σχετική πρόκληση που επισημάνθηκε από την ανάλυσή μας είναι η δημιουργία ενδιαφέροντος και η διατήρηση της εστίασης μεταξύ των συμμετεχόντων. Για να το προσεγγίσουμε αυτό, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ελκυστικό και διαδραστικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, θα ενσωματώσουμε ένα μείγμα από βιντεοδιαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων, παραδείγματα από την πραγματική ζωή και κουίζ με άμεση ανατροφοδότηση για να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον και την εμπλοκή των συμμετεχόντων. Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η έλλειψη επιχειρηματικής σκέψης είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν συχνά. Για να εμφυσηθούν περισσότερα επιχειρηματικά στοιχεία, το εικονικό πρόγραμμα επώασης θα επικεντρωθεί στην πρακτική εφαρμογή των επιχειρηματικών ιδεών. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες και θα αναπτύξουν λύσεις σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτικών και επιχειρηματιών. Τέλος, για να καλυφθεί η πρόκληση που σχετίζεται με την έλλειψη διαφορετικών επιχειρηματικών θεμάτων, το πρόγραμμα εικονικής επώασης θα παρέχει ευρεία γνώση που σχετίζεται με όλες τις πτυχές της δημιουργίας και διαχείρισης της εταιρείας.

Για να προσφερθεί μια ολιστική εμπειρία επώασης, το υλικό που αναπτύχθηκε καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας ψηφιακής επιχειρηματικότητας, από την καινοτομία και την ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την εκκίνηση του επιχειρηματικού ταξιδιού. Η εικονική θερμοκοιτίδα θα καλύπτει θέματα όπως:

  • Την ανακάλυψη ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
  • Την ανάπτυξη της ευελιξίας και της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων των εικονικών διακρατικών ομάδων.
  • Την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Την ανοικτή καινοτομία – συνεργασία με το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας
  • Την αξιοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών για εξωστρέφεια και ψηφιακές συνέργειες.
  • Τη δημιουργία της δικής τους start up επιχείρησης
  • Τεχνικές πτυχές που συνδέονται με τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης, καθώς και την παραγωγή MOOC και την απαραίτητη ψηφιακή εφαρμογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Κύριος στόχος είναι η εκκόλαψη καινοτόμων ψηφιακών και τεχνολογικών ιδεών φοιτητών και αποφοίτων που ανταποκρίνονται και αντιμετωπίζουν την εποχή μετά την κρίση COVID-19 και η εκκίνηση νέων επιχειρηματικών διαδρομών.

Αναλυτικότερα, οι στόχοι του υλικού που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα εικονικής επώασης είναι:

Η ανάπτυξη ιδεών – Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης στους συμμετέχοντες για τη δημιουργία καινοτόμων ιδεών που αξιοποιούν ψηφιακές και τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεΗων και των ευκαιριών που προκύπτουν από την εποχή μετά το COVID-19. Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να διερευνήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θετικές επιπτώσεις στο σημερινό τοπίο.

Επιχειρηματικός σχεδιασμός και επικύρωση – Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τις καινοτόμες ιδέες τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, την ανάλυση των πελατών-στόχων και των ανταγωνιστών και την επικύρωση της βιωσιμότητας και της επεκτασιμότητας των ιδεών τους. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν καθοδήγηση για την τελειοποίηση των προτάσεων αξίας τους, τον εντοπισμό εξειδικευμένων αγορών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Τεχνολογική ενεργοποίηση – Αναγνωρίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, το πρόγραμμα στοχεύει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες και γνώσεις. Αυτό περιλαμβάνει την καθοδήγηση και την αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, το Διαδίκτυο των πραγμάτων ή η ανάλυση δεδομένων, για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ψηφιακών τους λύσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους και καθοδήγηση που θα τους βοηθήσουν να πλοηγηθούν στις τεχνολογικές πτυχές των εγχειρημάτων τους.

Συμβουλευτική και καθοδήγηση – Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς και ειδικούς επί του θέματος. Οι μέντορες θα προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με διάφορες πτυχές της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής ανάπτυξης, των στρατηγικών μάρκετινγκ, της οικονομικής διαχείρισης και των νομικών θεμάτων. Αυτή η εξατομικευμένη υποστήριξη θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις ιδέες τους, να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ξεπεράσουν τις προκλήσεις κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής τους διαδρομής.

Απευθυνόμαστε ειδικά στις ακόλουθες ομάδες:

  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες πριν από την απόκτηση του διπλώματός τους και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
  • Επαγγελματίες νεαρής ηλικίας (γύρω στα 30), οι οποίοι επιθυμούν να εξασκηθούν στην επώαση της δικής τους επιχείρησης πριν την δοκιμάσουν σε “πλήρη ταχύτητα”.

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα εικονικής επώασης διάρκειας 5 ημερών. Οι πρώτες 3 ημέρες θα είναι αφιερωμένες στην εκπαίδευση σχετικά με τα περιεχόμενα των ενοτήτων που χωρίζονται σε 6 ενότητες σε ένα εντατικό πρόγραμμα 8 ωρών ανά ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι θα επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση 6 ενοτήτων γεμάτων με θεωρητικές γνώσεις, πρακτικές περιπτώσεις, κουίζ και βίντεο. Οι τελευταίες 2 ημέρες θα επικεντρωθούν σε διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και μέντορες και στην προετοιμασία των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο